Beste klant, Beste bezoeker,

Hebt u vragen of bepaalde wensen aarzel dan niet vrijblijvend de gewenste informatie aan te vragen. 

Ik zal uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Olivier Trouilliez

 

PRIVACY

Zonder uw toestemming wordt geen enkel gegeven die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer of identiteit, openbaar gemaakt aan derden, gedeeld of verkocht. Wij houden alle gegevens betreffende uw beroepsactiviteiten en uw transacties up-to-date, volgens onze gewoonlijke standaards van strikte vertrouwelijkheid en veiligheid. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden uw gegevens u meegedeeld, en indien nodig gecorrigeerd, op uw schriftelijk verzoek. Bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus 4, Brussel 37, B-1000 Brussel.

De benamingen en logo’s die op deze site aanwezig zijn, zijn wettelijk beschermde handelsmerken van Trouilliez bvba en/of haar partners. Elk gebruik ervan is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Trouilliez bvba en/of haar partners. Overname van teksten of beelden uit deze site is verboden. Het staat u vrij om deze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons persoonlijke informatie te moeten verstrekken.

BEPALINGEN
Trouilliez bvba brengt de grootste zorg toe aan het onderhoud van deze site.

Sommige items op deze site zijn voortdurend onderhevig aan wijzigingen en zouden onjuistheden kunnen bevatten. Trouilliez bvba kan de juistheid van alle gegevens op deze site niet garanderen, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Trouilliez bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in de voorwaarden van de promoties op deze site en/of het annuleren ervan zonder voorafgaande berichtgeving.

Voor vragen in verband met deze gegevens gelieve contact op te nemen met info@trouilliez.be

BLAUWESTEENSTRAAT 108B
2550 KONTICH
TEL 03/457.60.42  
INFO@TROUILLIEZ.BE


Openingsuren toonzaal:

Onze toonzaal is geopend van dinsdag tot vrijdag van 10-12 u en van 13-17 u.

Om voldoende tijd voor u te kunnen voorzien vragen wij u een afspraak te maken.